Klachten meldpunt - Facebook groep

Op deze pagina kunt u een klacht indienen die betrekking heeft op de Facebook groep van Drone Club NL. 


Klachten?

We betreuren uw klacht, Drone Club NL helpt u graag om uw klacht op te lossen. Gebruik het formulier op deze pagina en omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. 


Door middel van dit formulier kunt u een klacht indienen die betrekking heeft Facebook groep Drone Club NL.

Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en indien mogelijk kunt u ook een screenshot mee sturen.