Klachten meldpunt - drone marktplaats

Op deze pagina kunt u een klacht indienen die betrekking heeft op Drone marktplaats. 


Klachten?

We betreuren uw klacht, Drone Club NL helpt u graag om uw klacht op te lossen. Gebruik het formulier op deze pagina en omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. 

 

Bent u slachtoffer van fraude?

Wanneer u slachtoffer bent van fraude raden we u aan een klacht in te dienen maar ook aangifte te doen bij de politie. In dit geval kunnen wij voorkomen dat er meerdere mensen slachtoffer worden.  

 


Door middel van dit formulier kunt u een klacht indienen die betrekking heeft op Drone Marktplaats.

Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en indien mogelijk kunt u ook een screenshot mee sturen.